* ວິໄສທັດ ຂອງ ວິທະຍາໄລ ( College Vision )
    
ມຸ່ງພັດທະນາຄົນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄູ່ຄຸນນະທຳ
     ນຳການສຶກສາ ສູ່ພາກປະຕິບັດ  ຈັດກິດຈະກຳ
     ການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຫລາກຫລາຍ  ຂະຫຍາຍ
     ການສຶກສາ ໃຫ້ກ້າວໜ້າທັນສາກົນ

Premier business
College for smart
Leaders in Lao PDR 
  * ຄຳຂວັນ ຂອງ ວິທະຍາໄລ ( College Slogan )
    
ປະພຶດຕົນດີ   ມີລະບຽບວິໄນ  ກ້າວໄປຕາມຍຸກສະໄໝ
     ມີນ້ຳໃຈມະນຸດສຳພັນ  ຂະຫຍັນສຶກສາ ຈະມີຄ່າໃນສັງຄົມ
  * ປັດຊະຍາ ຂອງ ວິທະຍາໄລ ( College Philosophy )
     ຄວາມຮູ້ ຄູ່ຄຸນນະທຳ ນຳສະຖາບັນສູ່ຄວາມເປັນເລີດ

 Home
ເປີດຮັບນັກສຶກສາສົກຮຽນໃໝ່ ຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ - ປະລິນຍາໂທ 2012-2013. ຂໍເຊີນນັກສຶກສາເຂົ້າເບິ່ງກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ Facebook ຄອມເຊັນເຕີ
   ການສຶກສາຄືຄວາມຫວັງ
   Education is the hope
   ພົວພັນ ໂທລະສັບ
216532, 213548

Visitors :
   ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
Welcome
 
  CopyRights Reserved  Comcenter College 2009
Website designed and developped by Xaynhonh Khammavong
Director of Comcenter College
Address : Comcenter College, Khouvieng Boulevard, Nongchan Village, Sisattanak District
Vientiane Capital, Lao People's Democratic Republic
Tel : ( 856 ) 021 216532, 213548,  Fax : ( 856 ) 021 222433,  Postal Box :  2224
E-mail : comcenteruniversity@yahoo.com
Website : www.comcentercollege.com   /  Facebook : www.facebook.com/comcentercollege
 

         ນອກຈາກລາຍການ ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດຂ້າງເທີງ, ທ່ານສາມາດເລືອກເບີ່ງລາຍການ ທີ່ເປັນພາສາລາວ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ :
         Click here :   (1)  ຫລັກສູດຊັ້ນສູງ                   (14)  ປະຫວັດວິທະຍາໄລ       
(26)  ຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ 1   
                                 (2)  ຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ            (15)  ການບໍລິຫານງານ         
(27)  ກຽດປະຫວັດ ຂອງ ວິທະຍາໄລ
                                 (3)  ຫລັກສູດປະລິນຍາໂທ         
(16)  ບ່ອນຕິດຕໍ່ພົວພັນ           (28)  ລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ
                                 (4)  ຫ້ອງຮຽນ                          (17)  ຂ່າວວິທະຍາໄລ             (29)  ແຂ່ງຂັນເຊຍລີເດີ້
                                 (5)  ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ                 (18)  ຈົບຫລັກສູດ                  (30)  ແຂ່ງຂັນເສງເພງ
                                 (6)  ຫ້ອງສະໝຸດ                       (19)  ທັດສະນະສຶກສາ           (31)  ແຂ່ງຂັນພາສາອັງກິດ
                                 (7)  ຫ້ອງສະໂມສອນ                 (20)  ຝຶກງານ                       
(32)  ເຂົ້າຫາເວບໄຊອື່ນ
                                 (8)  ອາຄານຮຽນ                      (21)  ແຂ່ງຂັນກິລາ                 (33)  ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຳປີ
                                 (9)  ໂຄສະນາຮັບນັກສຶກສາ        (22)  ສະຫລອງປີໃໝ່             (34)  ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
                               (11)  ຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ 2        (23)  ພິທີວັນຄູແຫ່ງຊາດ       
(35)  ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ
                               (12)  ສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດອື່ນໆ     (24)  ກິດຈະກຳສັງຄົມ            (36)  ນະໂຍບາຍການສຶກສາ 
                               (13)  ຮຽນຮູ້ວິທີການສອນ          
(25 ) ເພງວິທະຍາໄລ       
ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານໂຊກດີ
ປີໃໝ່ 2012 ຕະຫຼອດປີ